Do czego służy goniometr stalowy?

Duży goniometr jest narzędziem używanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni pozwala precyzyjne określenie kątów. Jest to niezwykle potrzebne narzędzie w ocenie i kontrolowaniu postępów fizjoterapii pacjentów. Goniometr stalowy https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 budowa: Dzięki swojej formie, tani goniometr pozwala precyzyjne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka położona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który chcemy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe kroki i zasady z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji członów w wskazanym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się określić pozycję badanej kończyny lub stawu. Przydatne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał jednoznaczny widok na obszar, który będzie mierzony.
2. Wybór projektu odniesienia: Konieczne jest ustalenie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy toż także badanej kończyny, jak i jej bliskich części i innych struktur anatomicznych, które potrafią mieć wykonywane pomiary.
3. Zrobienie testów w normalnym układzie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność oraz przygotowanie ich w właściwym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest konieczność ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma podstawowe znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki uzyskane podczas testów w jakich goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka obecnego systemu składa się z podstawowych liter określających płaszczyzny, w jakich badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał szerokie zastosowanie nie tylko w dziedzinie medycznej, lecz również w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do przekazywania kierunku i kątów w nawigacji, zwłaszcza na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku wobec innych punktów lub kierunku w którym płynęli.
2. Zastosowanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też wykorzystanie w działaniach wojennych. Był użytkowany do określania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sprawach cywilnych. Był użytkowany do przekazywania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności oraz możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym narzędziem w różnych branżach, w tym również w branżach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.